داستان ما

ایده تاسیس قهوه درختی با توجه به سابقه و تجربه در بخش فروش و بازاریابی قهوه در سال 87 متولد شد. 

بعد از به‌ دست آوردن دانش آکادمیک در این زمینه و بالغ شدن ایده مورد نظر با هدف بالا بردن سطح کیفیت و فرهنگ سازی قهوه در شهر کرج ، تصمیم گرفته شد فروشگاهی در خیابان درختی گلشهر راه اندازی شود. 

این تصمیم بیش از یک دهه پیش عملی شد، با این شعار که: «قهوه برای ما آدم ها بیشتر از یک نوشیدنی ساده و عادی است ، قهوه خوب روز ما را می‌سازد و ذهنمان را آرام می کند.»

نماد های الکترونیکی ما